Vinske čaše

Vino treba poslužiti u odgovarajućoj  čaši da  bi se na pravi način prikazale sve njegove karakteristike.

 

Veoma je  bitna čaša za vino iz koje pijete ovaj čarobni dar prirode!

 

 

Prilikom odabira, morate voditi računa o materijalu, veličini, obliku i boje čaše. Osnovni cilj vinske čaše je da omogući vinu da dođe do izražaja. Kvalitetna vina se proizvode od kvalitetnog grožđa, bogato ekstraktima, koji ima visok stepen alkohola i glicerina i sadrži prirodan šećer. Glicerin omogućava pojavu efekta poznatog kao  "suze vina" što pokazuje kvaliteta.

Karakteristike čaša:

  • Boja čaše:

Čaša mora biti bezbojna bez ikakvih natpisa i ukrasa koji bi mogli ugroziti izgled vina u čaši. Preporučuje se da koristimo jednostavne čaše, kako bi mogli da uživamo u prirodnoj lepoti vina. Ovako ćemo moći da vidimo „prozor vina” ili „suze vina” koji nam govore o kvalitetu vina.

  • Veličina čaše:

Veličina čaše je bitna. Poželjno je da ima veću zapreminu. Prilikom degustiranja vrtimo vino u čaši , mirišemo ga i za to nam je i potreban veći “prostor” u samoj čaši.

  • Kvalitet čaše:

Vinske čaše visokog kvaliteta se prave od kristala, koji je porozan i pomaže aeraciju vina. Debljina stakla nesme biti  veća od jednog milimetra. Kristalne čaše proizvode  lep zvuk prilikom nazdravljanja.

  • Visina čaše:

Visina nožice čaše je veoma značajna, jer određuje koliko će toplina ruke zagrejati čašu a samim tim i vino (poželjno je što manje). Nožica čaše sprečava da je otisci prstiju zamrljaju čašu i olakšava da se vino zavrti. Kada sipate vino ne prelazite polovinu i/ ili trećinu čaše.

  • Oblik čaše:

Dobra čaša za vino je konusnog oblika, sa širim dnom i užim vrhom. Taj oblik je poželjan iz više razloga. Prvo, radi vrtenja, da tekućina teže “pobegne” iz čaše ako se zaigramo. Drugo, da mirisi i arome ostanu “zarobljeni” unutar čaše.

 

Vrste čaša

Čaše za crveno vino

Ove čaše karakteriše okrugliji i širi balon, koji omogućava vinu da diše. S obzirom da se većina crvenih vina pije na sobnoj temperaturi, širi balon je idealan, jer se vino brže hladi posle dodira sa rukom.

Postoje i posebni oblici, kao što su:

 

Bordeaux čaša: Visoka, sa širokim balonom, pravljena za crvena vina punog ukusa, kao Cabernet i Merlot.

Usmerava vino ka zadnjem delu usta.

Burgundy čaša: Veća od Bordeaux čaše, ima veći balon da bi akumulirala arome delikatnijih crvenih vina, kao Pinot Noir.

Ovakva čaša usmerava vino na vrh jezika.

 

Čaše za belo vino

One su uže, ali ne tako uske kao čaše za penušava vina, sa zidovima nešto uspravnijim ili oblika lale. Zapremnina čaše za belo vino manja u odnosu na zapreminu čaše  za crno vino; bela vina nemaju veliku potrebu za vazduhom. Širina čaše omogućava belom vinu da zadrži svoju temperaturu iz dva razloga:

Smanjena površina stakla (u poređenju sa čašama za crvena vina) znači i manju cirkulaciju vazduha po čaši i manje zagrevanje vina
Manji balon,  manji kontakt između ruku i čaše, te se  telesna toplota ne može lako preneti do vina

 

Čaše za šampanjac

Čaše za penušava vina se odlikuju dugačkom nožicom i visokim, uskim balonom na vrhu. Imaju oblik flaute ili izduženog tulipana , što  omogućava duže zadržavanje mehurića ugljen-dioksida.

Čaša za šampanjac je napravljena tako, da se drži za nožicu i time onemogući zagrevanje sadržaja. Forma balona, sa smanjenom površinom otvora, služi da se održi specifičan sadržaj ugljen-dioksida u piću. Ovakve čaše se često koriste na  formalnim skupovima; dodelama nagrada, venčanjima, prijemima.

  

 

 

Čaše za desertna vina

Desertna vina toče se u čaše malog formata, koje su sužene pri vrhu radi boljeg očuvanja aroma. Imaju manji format i manju zapreminu.  Desertna vina imaju veći alkoholni sadržaj.

 

Na kojoj temperaturi da poslužite vina?

  • Crvena vina na 14-18 °C
  • Desertna vina na 12-14 °C
  • Bela vina na 10-12 °C
  • Roze vina na 8-10 °C
  • Šampanjac na 7-8 °C

Ključne reči:

čaše, kvalitetna vina, vino, desertna vina, crveno vino, belo vino, temperatura,

Ostali članci
Aktuelnosti
Reportaže
Zanimljivosti
Vinske Vesti