Garancija i reklamacije

Sa naručivanjem i preuzimanjem proizvoda kupac se obavezuje da prihvati naše sledeće uslove reklamacije i garancije:

Garancija

Naša firma garantuje da su vina koja se nalaze u ponudi naše web prodavnice jesu kvalitetna vina. U ponudi imamo i prirodna vina i vina autohtonih sorti grožđa. Molimo Vas da pročitajte članke tih vina da biste se tačno upoznali sa opisima tih vina. 

Pošto naša web prodavnica vrši online prodaju prirodnih vina, moramo Vas obavestiti o tome da su prirodna vina jako osetljiva pošto sadrže jako malu količinu sumpora, koji inače ima funkciju stabilizacije vina. Iz ovog razloga moramo naglasiti da prirodna vina zahtevaju opreznost u rukovanju i čuvanju. Prirodna vina ne smete izložiti visokim temperaturama, ni suncu, morate ih čuvati na tamnom mestu na temperaturi od 13-20 °C u ležećem položaju.

Oštećena roba

Svu robu šaljemo adekvatno upakovanu u kartonskim kutijama koje sprečavaju oštećenje flaše prilikom isporuke.

Ukoliko ste ipak primili oštećen proizvod kontaktirajte nas što pre a najkasnije 2 dana od dana prijema tog proizvoda. Posle tog roka reklamacije nećemo razmatrati. Svi troškovi vraćanja proizvoda padaju na teret Kupca.

Nakon prijema oštećenog proizvoda naša firma će za nekoliko dana razmoriti predmet reklamacije i ako se konstatuje oštećenje, naša služba će oštećen proizvod zameniti novim.

Proces vraćanja proizvoda

Kupac koji namerava vratiti oštećen proizvod mora nas prvo kontaktirati i u pismenoj formi navesti:

- uzrok reklamacije

- broj računa prema kojem je prizvod isporučen

- naziv, adresu i kontakt telefon

- reklamaciju možete poslati elektronskim putem (e-mail: office@prirodnovino.rs) ili poštom na našu adresu.

Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti u originalnoj ambalaži, neoštećeni i pravilno upakovani, kako bi se izbeglo oštećenje proizvoda.

Po zakonu o zaštiti potrošača svi troškovi povrata robe padaju na teret Kupca.

 Reklamacija se ne prihvata u slučajevima:

- ako niste po pravilima čuvali vino, na odgovarajućoj temperaturi. Molimo Vas da pročitate naše članke o tome kako se vina čuvaju

- ako se Kupac predomislio u vezi kupovine nekog proizvoda, onda nismo u mogućnosti da zamenimo proizvod niti da vratimo vrednost robe

- ako je problem nastao iz uzroka nestručnog rukovanja sa proizvodom

Ako se utvrdi oštećenost proizvoda i obe strane: Kupac i Prodavac se odlučuju za povrat vrednost robe (samo vrednost robe se vraća, prethodni troškovi dostave i isporuke se ne isplaćuju) onda to je moguće jedino tako što Kupac obezbeđuje broj tekućeg računa kako bih Prodavac mogao da sa bankarskim nalogom za prenos vrati vrednost robe. Naša firma nije u mogućnosti da isplati gotovinu.

Prema zakonu o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1) zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod

2) da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja

Ostali članci
Aktuelnosti
Reportaže
Zanimljivosti
Vinske Vesti